สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครข้าราชการ 9 อัตรา ระหว่าง 9-23 เม.ย. 67

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวนทั้งหมด 9 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

  • ด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระรับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์

  • ด้านการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือทางวัสดุศาสตร์

  • ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา

  • ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์

2 คำพูดจาก JOKER123 สล็อตเว็บตรง. ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ 23 เมษายน 2567 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.

ที่มา : ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

You May Also Like

More From Author