เข้มตรวจควันดำรถโดยสาร-รถบรรทุก 2.3 แสนคัน สั่งห้ามใช้ 1,971 คัน

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ต.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 65-15 ส.ค. 66 ระยะเวลา 11 เดือน จำนวน 237,688 คัน ซึ่งมีรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 1,971 คัน

โดย ขบ. ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากควันดำของท่อไอเสียรถยนต์อันเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น กรองอากาศอุดตัน ทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอ ปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสม หัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด ทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ และการบรรทุกน้ำหนักเกิน ทำให้รถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามาก

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขบ. ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตามมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กรณีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 และหากตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40

ขอแนะให้เจ้าของรถตรวจเช็กและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยวิธีแก้ไขรถที่ปล่อยควันดำเบื้องต้น 1.ให้ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ 2.เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลา 3.เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา 4.ปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง 5.ตรวจเช็กและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละออง เป็นต้น

นายเสกสม กล่าวอีกว่า เตือนหากตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสง แล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 30 หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง แล้วมีค่าควันดำ เกินร้อยละ 40 จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้ง จนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้

You May Also Like

More From Author