เปิดลงนามถวายสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช” แทนการเข้าเฝ้า ในวันคล้ายวันประสูติ

ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ 3 / 2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้คำพูดจาก สล็อตวอเลท

เที่ยวตาม “ลิซ่า BLACKPINK” แจกพิกัด 3 วัดดังอยุธยา

แจกพิกัด "ที่เที่ยว-ที่กินหน้าฝน" ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ ต้อนรับฤดูมรสุมของไทย

1.)เพื่อสุขอนามัยส่วนรวม เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด จึงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะ

2.) เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ในวันจันทร์ ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00. – 16.00 น.

3.) คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล อาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ ตามบริบทที่เหมาะสม และประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็น ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

4.) ประชาชนสามารถสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ณ วัดไทยหรือสถานที่ที่กำหนดในต่างประเทศ ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

รวมที่เที่ยวงาน "Pride Month" เช็กจุดถ่ายรูป-เดินไพรด์พาเหรด

เที่ยว "สะพานเฉลิมสิริราช" ดูโลมา ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้อยปี

You May Also Like

More From Author