Cảnh giác lừa đảo đưa lao động đi làm việc ngành nông nghiệp tại Úc

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đang phối hợp lựa chọn Việt Nam đủ điều kiện, đơn vị sự nghiệp tham gia vào chương trình PALM (the Pacific Australia Labour Mobility) hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia.

Nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh, lừa đảo, thu tiền của người lao động trái quy định của pháp luật, đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới người lao động tại địa phương nâng cao cảnh giác.

“Không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia chương trình nêu trên cho tới khi Bộ LĐ-TB&XH và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam công bố chính thức danh sách doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp được lựa chọn thực hiện chương trình”, văn bản UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ.From: web game casino

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm theo dõi, chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình nêu trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.From: web game casino

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo, thời gian qua đã xuất hiện một số tổ chức, cá nhân mạo danh được Bộ LĐ-TB&XH và phía Australia lựa chọn để tuyển chọn, thu tiền của người lao động trái quy định của pháp luật, có nguy cơ mất an ninh, trật tự tại một số địa phương.

You May Also Like

More From Author